Sashi likes to stalk me around the house. #KittySitting #Adorable (Taken with Instagram)

Sashi likes to stalk me around the house. #KittySitting #Adorable (Taken with Instagram)